Om Sangerhuset

 

Bygningen ble oppført for Røros Sangforening i 1907 etter tegninger av Alfred Getz, 
daværende direktør ved Røros Kobberverk, senere professor ved NTH. Byggmester var Kristen Schwartz.
Tomten var stilt til disposisjon av Kobberverket.
 
Huset driftes i dag av Foreningen Sangerhuset der medlemmene er Røros Folkedanslag, Bergstadkoret og Røros Sangforening.
Sangerhuset har i en årrekke vært et viktig lokale for folkemusikken og folkedansen i Rørosområdet og er en naturlig møteplass
for folkemusikkinteresserte under Rørosmartnan.
 
Huset brukes også aktivt av flere festivaler som konsertlokale. Blant annet Vinterfestspill i Bergstaden og
Røros Folk Festival.
Huset leies også ut til konferanser, bryllup, bursdager, konfirmasjoner osv.
Huset består av to etasjer. Første etasje har en kapasitet på 250 pers og andre etasje har en kapasitet på 90 pers.
Begge etasjer har fullt kjøkken.

Det er også installert wifi som kan brukes av leietakere, og det finnes gode avtaler med både catering og lyd/lys-leverandører.